VUONGHAIDA.COM     

 

T́nh Xuân Trong Đường Thi

 

Đỗ Tuân Hạc  

 Giả Chí 

Giả Đảo 
Hạ Tri Chương 
Hàn Ác
Hàn Dũ
Hàn Hủ  
Hoàng Đ́nh Kiên  Khâu Vi
Kim Xương Tự  La Ẩn 
Lâm Bô  Liễu Trung Dung
   

 

 

 

ĐỖ TUÂN HẠC

 

Xuân Cung Oán

 

Tảo bị thiền quyên ngộ

Dục quy lâm kính dung

Thừa ân bất tại mạo

Giao thiếp nhược vi dung

Phong noăn điểu thanh toái

Nhật cao hoa ảnh trùng

Niên niên Việt khê nữ

Tương ức thái phù dung

Đỗ Tuân Hạc  

  

Hờn Oán Cung Xuân

 

1-

Đẹp xinh càng duyên bạc

Muốn về biếng gương soi

Ơn vua chẳng v́ sắc

Trang điểm chi vẽ vời

Gió xuân mừng chim hót

Bóng hoa rợp ánh trời

Bao năm cô gái Việt

Phù dung hái nhớ người

 

2-

Sắc tài bạc phận duyên cơ

Muốn về biếng nhác ơ thờ soi gương

Chẳng v́ nhan sắc vua thương

Nên chi thiếp chẳng hay thường điểm trang

Xuân hồng chim hót du dương

Bóng hoa khoe sắc ánh dương chập chùng

Bao năm gái Việt lạnh lùng

Nhớ nhau hái đóa phù dung lỡ làng

Hải Đà 

   

Back to top

 

GIẢ CHÍ

 

Xuân Tứ

 

Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng

Liễu hoa lịch loạn, lư hoa hương

Đông phong bất vị xuy sầu khứ

Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường

Giả Chí 

  

Ư Xuân

 

Sắc liễu vàng tơ cỏ mướt xanh

Mận thơm, bông liễu rụng tan tành

Gió đông nào đến xua sầu muộn

Oán hận ngày xuân măi cứ hành

Hải Đà 

    

Back to top

 

GIẢ ĐẢO

 

Tam Nguyệt Hối Nhật Tống Xuân

 

Tam nguyệt chính đương tam thập nhật

Phong quang biệt ngă khổ ngâm thân

Cộng quân kim dạ bất tu thụy

Vị đáo hiểu chung do thị xuân

Giả Đảo  

  

Tiễn Xuân Đêm Ba Mươi Tháng Ba

 

Vào đúng ba mươi tiết tháng ba

Thơ ta vắt trán cảnh rời xa

Đêm nay với bạn cùng thao thức

Chuông điểm chưa mà xuân thướt tha

Hải Đà 

    

Back to top

 

HẠ TRI CHƯƠNG

 

Hồi Hương Ngẫu Thư – Kỳ Nhất

 

Thiếu tiểu ly gia, lăo đại hồi

Hương âm vô cải mấn mao tồi

Nhi đồng tương kiến bất tương thức

Tiếu vấn khách tùng hà xứ lai

Hạ Tri Chương  

  

Ngẫu Nhiên Khi Về Quê (Bài Một)

 

1-

C̣n trẻ ra đi, lăo mới về

Tóc thưa cằn cỗi, tiếng c̣n quê

Trẻ con trông thấy mà không biết

Cười hỏi “Khách từ mô đến tê ? “

 

2-

Trẻ ra đi, lăo mới về

Tóc bông thưa thớt, tiếng quê dạt dào

Trẻ con lạ lẫm nhao nhao

Hỏi cười “Khách ở phương nào đến đây?”

Hải Đà  

  

Hồi Hương Ngẫu Thư (Kỳ Nhị)

 

Ly biệt gia hương tuế, nguyệt đa

Cận lai nhân sự bán tiêu ma

Duy hữu môn tiền kinh hồ thủy

Xuân phong bất cải cựu thời ba

Hạ Tri Chương 

  

Ngẫu Nhiên Khi Về Quê (Bài Hai)

 

1-

Năm tháng xa nhà chắc đă lâu

Bạn bè mất nửa, nửa về đâu

Hồ Gương trước cửa lung linh nước

Gió chẳng làm thay gợn sóng sầu

 

2-

Quê nhà xa cách tháng năm

Bạn bè thưa thớt biệt tăm phương trời

Mặt Hồ Gương trước ngơ soi

Gió xuân chắc chẳng đổi đời sóng xưa

Hải Đà  

   

Back to top

 

HÀN ÁC

 

Xuân Tận

 

Tích xuân liên nhật túy hôn hôn

Tỉnh hậu y thường kiến lệ ngân

Tế thủy phù hoa quy biệt giản

Đoạn vân tương vũ há cô thôn

Nhân gian dị đắc phương th́ hận

Địa quưnh nan chiêu tự cổ hồn

Tàm quư lưu oanh tương hậu ư

Thanh thần độc vị đáo tây viên

Hàn Ác

  

Xuân Tàn

 

Bao ngày say khướt tiếc xuân qua

Lệ đẫm xiêm y mộng vỡ oà

Suối lạ hoa trôi vờn sóng gợn

Làng im mưa táp cuốn mây xa

Nhân sinh há dễ hờn xuân ngát

Vũ trụ khôn kêu vía cũ về

Thắm thiết oanh vàng trao ư thẹn

Vườn tây thơ thẫn sớm ḿnh ta

Hải Đà  

    

Back to top

 

HÀN DŨ

 

Sơ Xuân Tiễu Vũ

 

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như hô

Thảo sắc giao khan cận nhược vô

Tối thị nhất niên xuân hảo xứ

Tuyệt thăng yên liễu măn hoàng đô

Hàn Dũ

   

Mưa Phùn Đầu Xuân

 

1-

Cuối trời mưa nhỏ tựa tơ bay

Sắc cỏ xa gần ai có hay

Xuân đẹp vô ngần năm mới đến

Hoàng thành khói liễu ngất trời mây

 

2-

Cuối trời mưa bụi giăng tơ

Gần xa cỏ biếc ẩn mờ ai hay

Vô vàn xuân đẹp năm nay

Dập dờn khói liễu ngất ngây cung hoàng

Hải Đà 

  

Văn Xuân

 

Thảo mộc tri xuân bất cửu quy

Bách ban hồng tử đấu phương phi

Dương hoa du giáp vô tài tứ

Duy giải man thiên tác tuyết phi

Hàn Dũ 

   

Xuân Muộn

 

1-

Cây cỏ biết xuân chẳng sống đời

Phô trương hồng tía đẹp muôn nơi

Trái du hoa liễu buồn hiu hắt

Tuyết trắng bay giăng phủ kín trời

 

2-

Biết xuân chẳng ở dài lâu

Cỏ cây khoe sắc muôn màu khắp nơi

Quả du hoa liễu kém tươi

Chỉ c̣n bông tuyết khắp trời bay giăng

Hải Đà

    

Back to top

 

 HÀN HỦ

 

Hàn Thực

 

Xuân thành vô xứ bất phi hoa

Hàn thực đông phong ngự liễu tà

Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc

Khinh yên tán nhập ngũ hầu gia

Hàn Hủ  

  

Tiết Hàn Thực

 

1-

Thành xuân nào chẳng có hoa bay

Liễu thắm tiết Hàn thoảng gió lay

Lửa thắp chiều buông cung Hán rực

Hầu dinh khói nhẹ khắp đâu đây

 

2-

Thành xuân nào chẳng hoa bay

Gió đông Hàn Thực lắt lay liễu đường

Lửa chuyền cung Hán chiều buông

Cung hầu bay nhẹ khói sương chập chùng

Hải Đà 

    

Back to top

 

HOÀNG Đ̀NH KIÊN

 

Thanh Minh

 

Giai tiết thanh minh đào lư tiếu

Dă điền hoang chủng chỉ sinh sầu

Lôi kinh thiên địa long xà trấp

Vũ túc giao nguyên thảo mộc nhu

Nhân khất tế dư kiêu khiếp phụ

Sĩ cam phần tử bất công hầu

Hiền ngu thiên cổ tư thùy thị

Măn mục bồng cao cộng nhất khâu

Hoàng Đ́nh Kiên 

  

Thanh Minh

 

Thanh minh tiết đẹp mận đào vui

G̣ mộ đồng hoang luống ngậm ngùi

Sấm động trời lay rồng rắn dậy

Mưa tràn ruộng thấm cỏ hoa cười

Kẻ xin đồ cúng, khoe cùng vợ

Người trốn rừng thiêu, bỏ tước triều

Kim cổ hiền ngu ai biết được ?

Nh́n quanh cỏ dại mọc lưng đồi

Hải Đà 

 

* Kẻ xin đồ cúng : người đi xin đồ cúng tế ăn uống no say, về nhà khoe với vợ là được nhà quyền quư mời mọc.

 

*Người trốn rừng thiêu : ngày xưa Từ Thôi giúp Trùng Nhĩ (Tấn Văn Công) thuở hàn vi. Về sau Trùng nhĩ làm quan to, quên phong thưởng bạn. Từ Thôi đem Mẹ già vào núi ở. Trùng Nhĩ mời không được, đốt rừng, nhưng ông nhất quyết không ra, chịu chết cháy trong rừng .   

    

Back to top

 

KHÂU VI

 

Tả Dịch Lê Hoa

 

Lănh diệm toàn khi tuyết

Dư hương sạ nhập y

Xuân phong thả mạc định

Xuy hướng ngọc giai phi

Khâu Vi

 

Hoa Lê Vườn Tả Dịch

 

1-

Đẹp lạnh thua chi tuyết

Áo lộng ngát thơm hương

Gió xuân nào biết được

Thổi về hướng quân vương

 

2-

Tuyệt trần tuyết phải nhường hoa

Hương thơm thoang thoảng vào tà áo vua

Gió xuân đâu biết bông đùa

Bay về thềm ngọc gió lùa bâng khuâng

Hải Đà  

    

Back to top

 

KIM XƯƠNG TỰ

 

Xuân Oán

 

Đả khởi hoàng oanh nhi

Mặc giao chi thượng đề

Đề thời, kinh thiếp mộng

Bất đắc đáo Liêu tê (tây)

Kim Xương Tự 

  

Oán Xuân
 

1-

Xua đuổi oanh vàng bay

Tiếng hót ngừng trên cây

Chim kêu, thiếp tỉnh mộng

Làm sao đến Liêu Tây ?

 

2-

Oanh vàng xua đuổi bay xa

Đừng cho chim cất tiếng ca trên cành

Chim kêu làm thiếp giật ḿnh

Liêu tây khó đến đoạn đành tâm can

Hải Đà 

  

LA ẨN

 

Khúc Giang Xuân Cảm

 

Giang đầu nhật noăn hoa hựu khai

Giang đông hành khách tâm du tai!

Cao Dương tửu đồ bán điêu lạc

Chung Nam sơn sắc không thôi ngôi

Thánh đại dă tri vô khí vật

Hầu môn vị tất dụng phi tài

Măn thuyền minh nguyệt nhất can trúc

Gia tại Ngũ Hồ quy khứ lai

La Ẩn 

  

Cảm Xuân Trên Sông Khúc

 

Đầu sông nắng ấm nở hoa vàng

Khách bước sang sông luống ngỡ ngàng

Bạn rượu quê xưa chừ thất tán

Núi đồi làng cũ bóng mênh mang

Khó quên vật mọn trong đời thánh

Há chọn kẻ thường chốn cửa quan

Cần trúc thuyền trăng đêm sáng tỏ

Ngũ Hồ trở lại sống b́nh an

Hải Đà  

    

Back to top

 

LÂM BÔ

 

Mai Hoa

 

Chúng phương giao lạc độc huyên nghiên

Chiếm tận phong t́nh hướng tiểu viên

Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn

Sương cầm dục há tiên thâu nhăn

Phấn điệp như chi hợp đoạn hồn

Hạnh hữu bi ngâm khả tương giáp

Bất tu đàn bản cộng kim tôn

Lâm Bô 

  

Hoa Mai

 

1-

Giữa ngàn hoa rụng chỉ ḿnh mai

Thắm nở vườn thi tuyệt ư hài

Thoai thoải chiều nghiêng soi bóng nước

Đong đưa nguyệt hạ ngát hương đài

Chim non ngơ ngác nh́n sương lạnh

Bướm mỏng phân vân ngó miệt mài

Vị lẽ thơ hay c̣n sánh cảnh

Đâu cần chén bạc, rượu, đàn, say

 

2-

Mai cười giữa đám hoa tan

Vàng khoe sắc thắm ngỡ ngàng vườn xuân

Chiều soi bóng nước bần thần

Đong đưa nguyệt hạ hương thầm vấn vương

Chim trời ngơ ngác nh́n sương

Bướm mơ tỉnh giấc hoàng lương lặng nh́n

Thơ hay tức cảnh sinh t́nh

Đâu cần chén ngọc, đàn xinh, rượu nồng

Hải Đà

   

Back to top

 

LIỄU TRUNG DUNG

 

Chinh Nhân Oán

 

Tuế tuế Kim hà phục Ngọc quan

Triêu triêu mă sách dữ đao hoàn

Tam xuân bạch tuyết quy thanh trủng

Vạn lư Hoàng hà nhiễu Hắc sơn

Liễu Trung Dung  

  

Nỗi Oán Người Lính Thú

 

Bao năm ải Ngọc với sông Vàng

Mỗi sáng roi vờn với kiếm cung

Mộ biếc ba xuân đầy tuyết trắng

Hắc sơn muôn dặm uốn sông Hoàng

Hải Đà

 

Back to top

 
"; dec = unescape(enc); document.write(dec);