HỒNG ÂN KỲ DIỆU

  

 

Thơ: Vương Ngọc Long      Nhạc: Nguyễn Tuấn

Ḥa âm: Quốc Dũng              Ca sĩ: Bảo Yến

Mời Đọc: Nguyên Tác Bài Thơ Amazing Grace
Anh-Pháp-Việt

 

Con xin cảm tạ Chúa Trời

Hồng Ân kỳ diệu ban người thế gian

Đời con gian khó đă nhiều

Ưu phiền bệnh tật muôn vàn khổ đau

Dẫu lạc lối, dẫu lầm đường

Chúa Kitô vẫn sẵn sàng thứ tha

Ôi nguồn sáng, sáng chan ḥa

Đem theo nhân ái an vui mọi nhà

Giáng Sinh cảm tạ ơn người

Hồng Ân kỳ diệu Chúa Trời đă ban

Vinh danh Chúa Cả trên trời

Con xin thành kính dâng lời tạ ơn