HỒNG N KỲ DIỆU - AMAZING GRACE  

  

 

Amazing Grace (Hồng n Kỳ Diệu) l một bản Thnh Ca nổi tiếng rất thịnh hnh của tc-giả John Newton . Vo năm 1750 John Newton l thuyền trưởng một chiếc tu Anh chuyn bn người n lệ được mua từ Phi Chu . Một hm chiếc tu của ng gặp một cơn bo lớn dữ dội ở giữa biển cả bao la, v chiếc tu gặp tai nạn tưởng chừng như sắp chm, th bỗng nhin được một Hồng n kỳ diệu v hnh hướng dẫn ra khỏi vng biển động v chiếc tu được thot nạn một cch lạ lng b hiểm . Lc đ ng mới tin tưởng c bn tay của Thượng ế đ cứu gip ng : Lord, have mercy upon on us . ng v cng tin tưởng ấng Ton Năng, v từ đ bỏ nghề bn n lệ bất lương, đi tu học ạo v được phong lm gio sĩ năm ng được 39 tuổi . Vo năm 1767, Newton đ gặp thi-sĩ William Cowper , v hai người đ soạn chung một cuốn sch thnh ca c tn l Olney Hymns trong đ c bi Amazing Grace. 


Amazing grace

Amazing grace! how sweet the sound 
That sav'd a wretch like me! 
I once was lost, but now am found, 
Was blind, but now I see. 

'Twas grace that taught my heart to fear, 
And grace my fears reliev'd; 
How precious did that grace appear, 
The hour I first believ'd! 

Thro' many dangers, toils and snares, 
I have already come; 
'Tis grace has brought me safe thus far, 
And grace will lead me home. 

The Lord has promis'd good to me, 
His word my hope secures; 
He will my shield and portion be, 
As long as life endures. 

Yes, when this flesh and heart shall fail, 
And mortal life shall cease; 
I shall possess, within the veil, 
A life of joy and peace. 


The earth shall soon dissolve like snow, 
The sun forbear to shine; 
But God, who call'd me here below, 
Will be forever mine. 
John Newton 
(1725- 1807) 

 

 

UN MERVEILLEUX APPEL

Qu'elle est douce... cette merveilleuse voix
Qui m'a fait sortir de ce sinistre dsarroi;
Elle m'a aid quand je suis afflig de tourments;
J'tais aveugl mais tout est clair maintenant.


Mon cœur a dj connu la terreur,
Et la Foi a chass cette frayeur;
Que c'est prcieux quand il apparat
Ce moment miraculeux, et je l'ai cru pour vrai.

Mme si le monde est plein de piges et de dangers,
L'ternel est toujours l pour me protger;
Il m'aidera retrouver un endroit tranquille,
Et sa grce m'amnera domicile.

Les paroles du Seigneur me suivent toute la vie;
Sa bienveillance en moi garantit
Une protection contre ce monde hasardeux,
De tous ses tracas douloureux.

Un jour, nos corps retourneront la poussire,
Nous finirons invitablement aux cimetires;
Mais, dans notre me, La Trinit apparat
Pour nous redonner une vie de joie et de paix.

La terre bientt comme la neige fondra,
Quant au soleil, un jour, sa brillance cessera;
Mais, Dieu qui m'a appel ses cts,
Sera en moi jusqu' l'ternit!

Thanh-Tm
Traduction
(Nol 2001)

 

 

HỒNG N KỲ DIỆU 


Hải phỏng dịch 
(Ging Sinh 2001) 

i m i tiếng Hồng n kỳ diệu ! 
ưa ti ra ci tăm tối lầm đường 
Cứu đời ti khi lạc lối đau thương 
Ti m qung nhưng by giờ thấu r 

Tri tim ti đ biết điều hi sợ 
ức Tin Người lm khiếp đảm tiu tan 
Hồn minh quang rạng rỡ dấu Thin ng  
Pht linh thing ti dng lng Tin Cậy 

Cho dẫu đời gian nguy đầy cạm bẫy 
ấng Ton Năng đến du dắt ti sang 
Cho ti tm nơi chốn của Bnh An 
Hồng n Người đưa ti về tổ ấm 

Lời Cha ban suốt đời ti cảm nhận 
Tnh bao dung che chở kiếp ph sinh 
Vững niềm tin trong cuộc sống tm linh 
D đắng cay trn dng đời tri nổi 

Rồi một mai thịt xương thnh ct bụi 
V thế nhn đu phải sống mun đời 
Trong tim người hiện hữu ấng Ba Ngi  
ược sống lại trong niềm vui diễm tuyệt 

Tri đất rồi r tan như sương tuyết 
nh dương kia cũng sẽ phải phai tn 
Gọi ti về sm hối trước Thin Nhan 
Cha của ti : mun đời trong sự sống ! 

 

 

 

N SỦNG HUYỀN DIỆU 

Con xin cảm tạ Cha Trời   
Hồng n huyền diệu ban người thế gian  
ường đời lắm nỗi gian nan  
Ưu phiền, bệnh tật, mun vn khổ đau  
Hồng n Thin Cha nhiệm mầu  
Gip con ra khỏi biển sầu điu linh  
Cha về cứu độ mun sinh  
Gieo Chn Thiện Mỹ, rao tnh yu thương  
Dẫu khi lạc lối lầm đường  
Cha Ki-T vẫn sẵn sng thứ tha  
i nguồn nh sng chan ha  
Ngập trn nhn i mọi nh an vui
Ging Sinh cảm tạ ơn Người  
Diệu huyền n sủng Cha Trời đ ban  
Hồn khim nhu, thiện tm  
Trong đm Thnh Lễ, Phc m rạng ngời  
Vinh danh Cha Cả trn trời  
Hồn con mặc khải dng lời Tạ Ơn ...  
Hải  
(Ging Sinh 2001)