Yu Em Anh Lm Thơ

 

 

Thơ: Vương Ngọc Long
 Nhạc:  Phạm Anh Dũng

Ha m: Quốc Dũng              Ca sĩ: Khắc Dũng

 

C lần em hỏi

Anh biết lm thơ

Biết tự thuở no?

Từ thuở mộng mơ .

Thơ anh l gi

Tc em l my

Gi qua khung sổ

Thổi tc my bay

Thơ anh l mưa

Mắt em ging sng

Mưa rơi thnh tht

Trong đi mắt trong

Thơ anh lt gối

Cho mềm tc mai

Trăng bn song cửa

Ru em mộng di

Thơ anh l nắng

T m em hồng

Chiều no xa vắng

Chợt nhớ chợt mong

Ny c em nhỏ

Bao giờ em hiểu?

Anh biết lm thơ

Từ thuở yu em

Từ thuở yu em
Anh biết lm thơ