Christmas Wishes

What do I wish for all the earth
as Christmas draweth near?
I wish the entire universe
a life that's free from fear.

I wish the troops could all come home
and every war would cease.
I wish all nations of the world
would join their hands in peace.

I wish the hungry would be fed.
I wish each child a toy
to light their eyes on Christmas day
with effervescent joy.

I wish the homeless would be warmed
by hearthside glow of home.
I wish a friend for everyone
who walks the earth alone.

I wish for all the bleeding hearts
God's reassuring smile
that He will care and comfort and
be with them all the while.

The Baby in the manger came
to bring us peace on earth.
I wish that everyone would feel
the wonder of His birth.

I wish that every mortal being
would bow before the King
and offer praises to His name
and of His glory sing.

I wish that angels would fly down
from heaven up above
and fill the hearts of all mankind
with joy and peace and love.

Ruth Gillis

Lời Chc Ging Sinh

Chc g cho tri đất ny
Ging sinh đ đến vui thay mọi người
Cầu xin vũ trụ đất trời
Chẳng ai sợ hi, thảnh thơi cuộc đời


Cầu cho binh lnh mun nơi
Về nh sum họp xa rời chiến tranh
Chc cho mọi nước an lnh
Nắm tay đon kết ha bnh sống chung


Cầu xin cho kẻ khốn cng
Cơm no o ấm ung dung mọi nh
Mỗi trẻ em một mn qu
Ging sinh rạng rỡ thiết tha nụ cười


V gia cư c những người
Xin cho l sưởi truyền hơi ấm nhiều
Cầu cho những kẻ c liu
C người bạn thiết ni điều ủi an


Cầu cho những kẻ khổ tm
Sống vui hưởng phc Hồng n Cha Trời
Ngi lun hiện hữu mun nơi
Chăm lo săn sc mọi người bnh an


Sinh từ mng cỏ đồng hoang
Tin vui thế giới Cha ban ha bnh
Vững lng cuộc sống tm linh
Nhiệm mu kỳ diệu Cha sinh ra đời
 

Cầu cho những kẻ la đời
Qu xin ơn phc Cha Trời Ba Ngi
Vnh danh Cha Cả trn trời
Thnh ca dng tụng mun lời thiện tm


Cầu xin Đức Thnh thin thần
Thin đường bay xuống thế gian loi người
Niềm vui gieo khắp mun nơi
Bnh an, hạnh phc, nụ cười yu thương 

Hải Đ