Lữ Dạ Khn Hoa

Hải Đ
                              
                   

Lữ Dạ Khn Hoa

Lữ dạ hn tm ng niệm thương
Cầm tn giải uất muộn th lương
Thanh phong mn diện tư tri kỷ (1)
Minh nguyệt sng tiền vọng cố hương (2)
Hoa nhụy khai nhan tnh diệu ngữ
Thin hương ph dực giai chương
Ph bnh thn thế hong lương mộng (3)
Nhn khn tn hoa nhất đoạn trường

Hải Đdịch nghĩa v ch thch
 

  Đm đất khch qu người, lng lạnh lẽo, cảm thấy thương mnh
Đnh đn, uống rượu mong khuy khỏa nỗi phiền muộn xt xa
Gi mt đầy mặt, nhớ bạn hiền xưa thn thiết
nh trăng tỏ sng đầy giường nhớ qu hương cũ
Nhụy hoa h nở vui cười tnh hay chữ đẹp
Hương trời thơm ngt gợi hứng th cho bi thơ
Đời người như bo dạt, ngắn ngủi như giấc mộng k vng
Trước mắt thấy hoa tn ho m lng đau quặn thắt

Ch thch:
1- thơ : Y Chu Ca -Vương Duy
"Thanh phong, minh nguyệt khổ tương tư "
(gi mắt trăng trong lm tương tư khổ nhớ nhau)

2- thơ :Tĩnh Dạ Tứ -L Bạch
"Sng tiền minh nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương, 
Cử đầu vọng minh nguyệt , Đ đầu tư cố hương"
(Đầu giường trăng tỏ rạng, Đất trắng ngỡ như sương
Ngẩng đầu nhn trăng sng, Ci đầu nhớ cố hương - H.Đ.)

3-Hong lương mộng: Lữ sinh đời Đường đến qun trọ đợi chủ nh
nấu nồi k (hong lương) ngủ qun, thấy mộng lấy vợ, đẻ con, sinh chu,
giu sang vinh hoa, pht tỉnh dậy thấy mất tất cả, đời người ngắn
như giấc mộng k vng .
 
 
     


Ngắm Hoa Đm Đất Khch

1-
Cảm hoi đất khch thức đm thu
Đn rượu ngui ngoai nỗi uất sầu
G mt đầy da thương bạn thiết
Trăng thanh giường tỏ bng qu đu ?
Nhụy hoa h nở tnh thơm
Hương ngt trn dng thơ thắm mu
Bo dạt đời tri cơn mộng ngắn
Hoa tn lặng ngắm quặn lng đau

2-
Ưu phiền xứ lạ đm thu
Rượu đn khuy khỏa nỗi sầu thiết tha
Gi đầy da, nhớ bạn xa
Gường khuya trăng tỏ qu nh luyến thương
Nhụy hoa h nở tnh vương
Thơ dng đẹp ngt hương đất trời
Mộng đời như cnh bo tri
Hoa tn nhn ngắm lng tơi tả buồn !

Hải Đ

 

A flower blossoming one night on foreign soil

On a night of foreign soil, I feel pitiful
Playing music and drinking a glass of wine to lighten my deep sorrow
The breeze caresses my face as I reminisce about a good old friend
As I recall my native land, the moonlight glistens all over the bed
The flower petals blossom, like an embellishment of a beautiful verse
The fragrance of the blossom inspires a meaningful poem
The human life resembles the fragile water fern, simply floating like a dream
Gazing at the fading flower makes my heart wrench 

Hải Đ