Thu Vịnh Cổ Thi

Đường thi Hải Đ v bản dịch của cc thi hữu

    

Thu Vịnh Cổ Thi

Phong thu diệp lạc thn phn ly
Vng sự quan h sở kiến tri 
Minh nguyệt mn sng tư L tửu (1)
Chung thanh đo khch cảm Trương thi (2)
T b thiết thiết sầu c lữ (3)
Hong hạc du du muộn mặc th (4)
Nhn thế ph trầm thu mẫn trắc
Cổ thi ngm vịnh giải tm bi

Hải Đ

(1) Tĩnh Dạ Tứ-L Bạch
     Tương Tiến Tửu 
(2) Phong Kiều Dạ Bạc-Trương Kế
(3) Tỳ B Hnh-Bạch Cư Dị
(4) Hong Hạc Lu-Thi Hiệu


dịch nghĩa:

Thu ngm thơ cổ

Gi thu thổi l rụng than cảnh chia la
Mun sự ni sng đ qua thấy r rng
Trăng chiếu đầy giường nhớ rượu L Bạch
Khch nghe chung vọng nghĩ đến thơ Trương Kế
Khc T B ro rắt cảm người xa xứ c đơn
Hạc vng bay xa l lc buồn b yn lặng
Kiếp đời bn ba chm nổi thu cũng động lng
Ngm cu thơ cổ khuy khỏa tm sầu

Thu Ngm Thơ Cổ
(bản dịch Hải Đ)

1-
Chia la l rụng gi sầu vương
Chuyện nước non xưa thấy tỏ tường
Trăng chiếu đầy giường mơ rượu L
Chung rền thuyền khch nhớ thơ Trương
T B ro rắt sầu ly xứ
Hong hạc bay rồi lặng lẽ thương
Thu cảm đau đời chm nổi mi
Ngm cu thơ cổ nhẹ tm thường

2- 
Chia la l, gi thu bay
Nước non mun sự xt thay cho đời
Giường trăng rượu L say người
Nhớ thơ Trương Kế bồi hồi tiếng chung
Tỳ B gẩy khc ly hương
Hạc vng bay khuất lệ vương vấn hoi
Thu thương đời mi nổi tri
Ngm cu thơ cổ khuy ngui dạ sầu

Hải Đ phỏng dịch

Thu Ngm Thơ Cổ
(bản dịch Phạm Vũ Thịnh)

Gi thu rụng l chia ly
Nước non chuyện cũ ma đi nt lng
Giường trăng chn L dầm sương
Chung cha đồng vọng giấc Trương một mnh
Tỳ b nhỏ giọt lữ tnh
Hạc vng biền biệt lnh đnh suốt đời
Thu ơi, thn thế nổi tri
Cn chăng bng bạc đi lời thơ xưa

Phạm Vũ Thịnh cảm dịch

Đm Thu Ngm Thơ Cổ
(bản dịch Đỗ Qu Bi)

Heo May cuốn l khc xa cnh
Việc cũ non sng tưởng r rnh
Trăng rọi giường khuya thm L tửu
Chung thăm thuyền khch nhớ Trương sanh
Tỳ B cao vt hồn đơn lẻ
Hong hạc xa đưa va lạnh tanh
Chm nổi thương thn thu xc cảm
Ngm cu thơ cổ lắng sầu thnh
 
Lạc Thủy-Đỗ Qu Bi

Thơ Cổ Vịnh Thu
(bản dịch Tam Thanh)

Gi thu dứt l la cnh,
Chuyện xưa, nước cũ, rnh rnh đ thi...
Nằm mơ rượu L mềm mi,
Trăng khuya soi sng gối đi giường nằm.
Tiếng chung bung động khch thăm,
Thơ Trương trỗi dậy trăm năm khng mờ...
Đn Tỳ soắn xiết tnh ngơ,
Hạc vng bay miết ai chờ nơi đu !
Phận mnh thu cảm đậm su,
Bn ngm thơ cổ cho sầu vơi vơi...

Tam Thanh

 Reciting The Olden Verses Of Autumn

The autumn wind separates the leaves from the trees creating a dreary scene
The natural stages of universe which have come and gone can be clearly seen
Reminiscing the wine of Li Bai as the moon light covers the ground (1)
Thinking of the verses of Zhang Ji as the people hear the bell sound (2)
The music of the Chinese four-chord lute leaves the foreigner in dismay (3)
There is a sense of quiet sorrow as the yellow cranes fly away (4)
Autumn is touched with sympathy as the people depart
However reciting the olden verses relieve the sad heart

English version by Hải Đ


(1) Thoughts on a Still Night- Li Bai's poem
http://www.chinese-poems.com/lb4.html

(2) A night-mooring near Maple Bridge- Zhang Ji's poem
http://www.chinapage.com/poet-e/zhangji2e.html
(3) The music of the Chinese four-chord lute -Bai Juyi's poem
http://www.afpc.asso.fr/wengu/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=72
(4) Yellow Crane Tower- Cui Hao's poem
http://www.chinese-poems.com/crane.html