Em Như Cnh Mẫu Đơn  

 nhạc Nhật Ngn
thơ Vương Ngọc Long
ca sĩ Xun Ph
ha m Quốc Dũng
 nhạc bản