Tịnh Khc

nhạc: Nguyễn Tuấn
thơ: Hải Đ

mời nghe
ca sĩ Lm Dung

 


 

 

 

 

 

 

 
Tịnh Khc

nhạc bản


Vườn im, rung tiếng gi
Rừng tịch, động chim bay
Bước chn mn tuyệt lộ
Sương khi trn am my

Mưa chiều bung ngấn lệ
Đời như l theo dng
Về nơi thiền v sắc
Tm lại nh tm đăng

Giang tay mời qu khứ
Trầm mặc chốn tm hư
Chiều bung mn mộ địa
Ngả bng cho Chn Như

Tm no cn biển động
Lng no ngập cơn m
Cuộc đời tan bọt bng
Hnh hi tn bụi tro ....