Giữa Bóng Đời Em

Giữa bóng đời em: tôi trực diện
Dương gian kia: sánh bước song hành
Đường đời tất bật, trường thiên diễn
Dấu ấn tình chung lấp lánh xanh

Giữa bóng đời em: tôi lột xác
Khoác lên mình áo giũ đam mê
Quán trọ trần gian: nơi tạm bợ
Nhân quả nào đưa dẫn lối về ?

Giữa bóng đời em: tôi biến thể
Em loài dã thảo mãi lừng hương
Tôi trên vực đá bờ xa lạ
Hình tượng đời nhau vẫn hợp tương

Giữa bóng đời em: tôi phá chấp
Nghìn trùng vây phủ nghiệp nhân sinh
Tín hiệu đời sau: đêm giác ngộ
Khơi nguồn vỡ nước đón bình minh

Hãy đem đuốc Tuệ về khai hóa
Khu rừng tiểu ngã với vong ân
Hương đăng thơm ngát trời Vô Sắc
Hội nhập nhau về một cõi: Tâm

Ta từ cực tiểu nhìn vô tận
Không gian thôi mãi chốn khôn cùng
Vũ trụ giao hòa đêm độ lượng
Em mỉm cười ta: điệp khúc trùng

Hải Đà