Tiễn Cha

Con tiễn Ba đi cuối cuộc đời
Đau lòng, cắt ruột, lệ tuôn rơi
Người đi, bảng lảng hoàng hôn tắt
Kẻ ở, sụt sùi bóng trăng côi
Quạnh quẽ, dế rền âm tử biệt
Đìu hiu, gió thở khúc ly bôi
Có đàn chim nhỏ bên bờ suối
Khóc ánh sao rơi tận cuối trời !

Vương Ngọc Long
(5-95)