Mùa Báo Hiếu


Vu Lan tháng bảy vọng kinh cầu
Nước mắt tình con thấm ngục sâu
Con Mẹ xót xa sầu vạn kỷ
Mưa trời xao xuyến lệ bông ngâu
Ba ngàn cõi tạm hồng chung động
Sáu ngả A-Tỳ khổ nhục đau
Mẹ lắng nghe hồi chuông đại nguyện
Mùa hoa báo hiếu nở muôn màu

Hải Đà