Mẹ Trầm Luân

Từ trong dạ Mẹ xót xa
Máu trầm luân đẩy con qua vực đời
Rún con nhau Mẹ rã rời
Bấu quanh tiếng khóc tiếng cười thế nhân
Đoạn trường lê lết phù vân
Trái tim tiền kiếp bẽ bàng nghiệp căn
Rừng đời đốt củi thành than
Mẹ đen như lọ cho vàng da con
Chải bươn xuôi ngược mỏi mòn
Mẹ thân gỗ mục cõi còm nắng mưa
Chiều chiều ngang dọc đò đưa
Tiếng con réo gọi mù thưa cuối trời
Giã từ tuổi ngọc chơi vơi
Chiến tranh trĩu nặng đôi vai cơ cầu
Trán hằn nghìn vết thâm sâu
Hắt hiu tâm ảnh Mẹ cầu vô hư
Chuông chùa ngân khúc huyễn du
Nghẹn ngào tiếng Mẹ khóc từ hoang vu ...
Con què, con quặt, con mù
Con gông, con xích, con tù mục xương
Con câm, con điếc bên đàng
Con thân trâu ngựa, con tàn ma trơi
Tay buông vũ khí ngậm ngùi
Lòng đau phế tích hồn vùi thương tang
Đầm đìa lệ ứa đôi hàng
Xác xơ con Mẹ thân tàn tả tơi
Mẹ như con kiến tha mồi
Tha đêm mộng trắng kết đời chiêm bao
Chiêm bao lạc mất thuở nào
Cơ hồ vọng khúc tiêu tao vật vờ
Đêm đêm trên cánh đồng khô
Đôi tay run rẩy Mẹ quờ trăng mơ ...

Vương Ngọc Long