Mẹ Bình Tâm

Nhị Hà nổi sóng phong ba
Ngựa xe lên xuống lụa là mặc ai
Gia đình gánh nặng sờn vai
Bằng chân như vại... tay dài Mẹ mang
Sớm sương mai, nắng chiều tàn
Tả tơi xuôi ngược, võ vàng ngày qua
Con gần, con ở, con xa
Trong đôi mắt Mẹ... sơn hà gang tay
Mặc cho gió đổ cành lay
Ầu ơ... nôi Mẹ con ngây thơ cười
Mặc cho mây xám đầy trời
Mẹ ru con ngủ mộng đời cho xinh
Mai rầy trôi dạt phù sinh
Tạt về nôi Mẹ, tựa mình nguyên sơ
Trái tim Mẹ, kiếp mong chờ
Trầu nhai móm mém, ầu ơ... võng đời !

Vương Ngọc Long