Em Như Cành Mẫu Đơn
 

Mắt em hồ tịnh thủy 
Tâm lộng gió Chiên Đàn 
Ta là kẻ trần tục 
Đứng bên đời lang thang 

Tóc trầm tư hương ngát 
Em mặc áo hoa vàng 
Ta quên mình diện bích 
Chim vọng đồi quan san 

Em ngồi soi bóng nguyệt 
Trùng quang mấy nghiệp tiền 
Chân dung tình mặc khải 
Đóa hồng nụ uyên nguyên 

Trong vườn sen tịnh cảnh 
Hồi chuông nở kinh thơ 
Ta yêu em vô ngã 
Đất trời trổ hoa mơ 

Em về ươm cội hạnh 
Hé nụ cười Kim Cang 
Vầng trăng soi trí huệ 
Ta thương đời bao dung 

Em như cành mẫu đơn 
Trong vườn xuân hiền triết 
Tháng giêng thơm cội nguồn 
Tâm ta thành ngọc ý 

Hải Đà