Vô Đề 5

Gió thổi hắt tơ tình tung vạn hướng
Mắt sầu thu huyễn mộng tận phương nào
Thuyền long đong ngậm ngùi đêm tĩnh lự
Hồn ly hương quanh quất giữa ngàn sao

Từ thuở đó có bao giờ nghe lại
Tỳ bà xưa khe khẽ khúc cô liêu
Sương khói tỏa sa mù trên sông lạnh
Trái tim người hiu hắt phủ xanh rêu

Mưa sướt mướt xói mòn đêm ủ rũ
Lời hư không đồng vọng khúc bi trầm
Trăng cảm ứng từ trời cao bất tận
Cung bậc sầu tri ngộ với tao nhân

Khơi tro lạnh giữa dòng đời lưu lạc
Tìm men nồng trong rượu đắng nhân sinh
Khúc nhạc trỗi ân tình đêm quyến luyến
Mà sông trăng nước chảy vẫn vô tình

Đàn, sông lạnh cùng người không ước hẹn
Ngẫu nhiên sao che dấu một lời thề
Âm vang mãi muôn đời tình vĩnh cửu
Có đi xa ngàn dặm vẫn quay về …

Hải Đà