Vô Đề 2

Trời không biển mà nghe triều vọng tiếng
Đêm vô thanh sao phổ độ lời kinh
Trong lặng yên chợt nghe rền sấm động
Rừng thanh minh ẩn hiện bóng u minh

Thiên nhiên mãi xoay vòng muôn nghịch lý
Trong Xuân sinh là Thu sát điêu tàn
Sau Hạ trưởng là Đông sầu xơ xác
Vĩnh phúc nào là chốn hẹn nhân gian ?

Chợt một tối ánh trăng soi vằng vặc
Giữa trời cao lồng lộng đến vô cùng
Ngồi diện tâm bên dòng sông thủy nguyệt
Sắc thân mình có phải cái không không ?

Ta không đợi nhưng mà sao vẫn đến
Cuộc vui nào mà chẳng có thương đau
Trong hiện hữu phát sinh mầm vô hữu
Sống hôm nay ai biết được ngày sau

Thời gian đến rồi đi như vó ngựa
Trôi theo dòng sinh diệt tựa cơn mơ
Rồi một sáng xuân tươi ta thức dậy
Khóm mai vàng Tuệ Giác nở chùm thơ….

 Hải Đà