U Cư

Quý tiện tuy dị đẳng
Xuất môn giai hữu dinh
Độc vô ngoại vật khiên
Toại thử u cư tình
Vi vũ dạ lai quá
Bất tri xuân thảo sinh
Thanh sơn hốt dĩ thự
Điểu tước nhiễu xá minh
Thì dữ đạo nhân ngẫu
Hoặc tùy tiều giả hành
Tự đương an kiển liệt
Thùy vị bạc thế vinh !

Vi Ứng Vật


Ở Ẩn
1-
Sang hèn tuy khác bậc
Ra đường phải tranh nhau
Riêng ta không ràng buộc
Sống chẳng phải lo âu
Mưa phùn đêm rơi nhẹ
Cỏ mọc nào biết đâu
Núi xanh trời rạng sáng
Chim ríu rít nhà sau
Thiền sư đôi khi gặp
Tiều phu dạo cùng nhau
Thua kém mình yên phận
Phú quí chẳng bền lâu

2-
Sang hèn tuy khác biệt nhau
Ra đường ai cũng đối đầu cạnh tranh
Chẳng lo chi chỉ riêng mình
An vui cuộc sống yên lành thảnh thơi
Mưa phùn nhẹ mát đêm rơi
Cỏ xuân nào biết muôn nơi mọc đầy
Núi xanh bừng sáng ai hay
Trên cành chim hót ngất ngây quanh nhà
Thiền sư gặp gỡ đường xa
Tiều phu cùng dạo nhẩn nha chí tình
Sống yên vui với phận mình
Vinh hoa phú quí mong manh trên đời !

Hải Đà