Thiền Tâm Khúc

Cội người tầm gửi am mây
Hóa thân chim mộng hút bay qua đồi
Hồi chuông đại nguyện chiều rơi
Đong đưa hạt huyễn quên đời phù hoa

Hồng chung từ đá vọng ra
Tâm đàn chuốt khúc tỳ bà hư vô
Thiền sư ngồi niệm nam mô
Tiếng kinh trực ngộ qua bờ vực không

Đêm về thạch thất thiền tông
Hạc vàng vút đẫm huyền không khuất trời
Treo mình trên bóng trăng soi
Suy tư dạo giữa luân hồi dương gian

Bên thềm pháp vũ từ vân
Rêu phong tịch lặng mù tăm bụi đời
Tàng kinh hai túi đầy vơi
Tâm soi đá nguyệt đỉnh trời chon von

Mai về bạt tục trên non
Hỏi thăm bắc nhạn nam hồng bay qua
Mười phương quanh quẩn ta bà
Cửu trùng cao vút chỉ là thiên la

Ngả mình địa võng tâm hoa
Ngẫm thiền vô sắc đa la trúc đào
Dòng tâm tuý mỹ dạt dào
Tri âm chim hót lao xao rừng trầm

Thiền sư lạc bến sông Hằng
Bơi thuyền Bát Nhã qua vầng trăng xanh
Giữa dòng giác ngộ tịnh thanh
Nở tâm Bồ Tát viên thành nghiệp tu

Hải Đà