Thánh Quả Tự


Lộ tự trung phong thướng
Bàn hồi xuất bệ la
Ðáo giang Ngô địa tận
Cách ngạn Việt sơn đa
Cổ mộc tùng thanh ái
Dao thiên xâm bạch ba
Bất phương thành quách cận
Chung khánh tạp sanh ca

Thích Xử Mặc


Dịch Nghĩa:

Ðường đi lên từ giừa núi
Khúc khuỷu vượt qua đám cỏ la
Ðến tận giòng sông không còn đất Ngô
Bên kia bờ sông núi Việt chập chùng
Cây cổ thụ họp thành rừng xanh thẳm
Phía chân trời xa lăn tăn làn nước trắng
Bên dưới là thành quách gần
Tiếng chuông khánh hòa chung với tiếng đàn ca


Chùa Thánh Quả

1-
Ði lên từ núi thẳm
Cỏ rậm đường quanh co
Sông cùng đất Ngô hết
Núi Việt bên kia bờ
Rừng xanh cây cổ thụ
Trời xa nước trắng mờ
Quanh đây thành quách cũ
Chuông, đàn vọng tiếng tơ
2-
Ðường đi từ núi lên cao
Quanh co cỏ rậm lối vào mênh mông
Ðất Ngô cuối tận dòng sông
Bên kia núi Việt chất chồng bao la
Rừng xanh cây cối rườm rà
Lăn tăn sóng bạc cuốn xa chân trời
Gần đây thành quách bao đời
Tiếng chuông khánh vọng chung lời hát ca

Hải Đà