Nghề và Nghiệp

Cái nghề cái nghiệp bám vào thân
Lẩn quẩn loanh quanh cái nợ nần
Thuốc đếm thuốc đong mờ quáng mắt
Hàng rao hàng bán mỏi tay chân
Suy tra tỉ mỉ mò ngay chữ (1)
Tính toán chi li lượng đúng phần (2)
Thôi nhé kiếp sau chừa ... dược sĩ
Thảnh thơi một túi : rượu, thơ, đàn ...

Ngao du sơn thủy nếp phong trần ...
Xốc xếch xăng văng cảnh túng bần
Ra chợ bầy thơ ... đời khất thực
Về nhà viết cuội ... sống lần khân
Trên giường vợ ốm nằm xơ xác
Dưới đất con run đói khóc nhăn
Thôi nhé thôi chờ sang... kiếp khác
Thử xem thiên định có xoay vần ?

Bụi phàm giũ sạch ... kiếp tu nhân
Gậy trúc rừng thiêng thoát lụy trần
Mở rộng lòng thanh tìm chánh niệm
Vào sâu hồn tịnh đón chân tâm
Càn khôn khép mở màn hư ảnh
Thế sự thăng trầm cảnh bạch vân (3)
Ôi ! cái thân Nghề... căn Nghiệp dĩ !
Trần ai ... ai thoát khỏi thiên tân ? (4)

Hải Đà

(1) nhiều đơn thuốc BS viết đọc không ra !
(2) pha chế thuốc phải tính toán tỉ mỉ
(3) bạch vân thương cẩu = mây trắng hóa thành
chó xanh (việc đời biến hóa không lường được)
(4) thiên tân vạn khổ = muôn ngàn cay đắng