Mừng Xuân An Lạc

Giữa bầu trời êm ả
Tiếng chuông chùa ngân vang
Trầm hương thơm cõi lạ
Lòng thành tỏa tâm nhang

Đầu Xuân đi lễ hội
Hoa Kinh nở muôn miền
Mai vàng thơm nắng mới
Chan hòa khắp Tam Thiên

An bình tâm thư thái
Bát ngát lòng vị tha
Mênh mang hồn Thiện Mỹ
Ý nguyện cầu thiết tha

Mừng mùa Xuân Di Lạc
Chim hót cành Đa La
Mưa thắm vườn Trí Huệ
Ngát thơm hồn Giác Hoa

Mừng Xuân Thiên Kỷ mới
Niềm tin Ánh Đạo Vàng
Đức Thế Tôn mầu nhiệm
Cứu khổ độ muôn sinh

Mừng mùa xuân viễn xứ
Mây trắng trời tha phương
Tâm thành xin Bồ Tát
Nhân loại ngập tình thương

Mừng mùa Xuân Đạo Hạnh
Lòng thành kính Chân Như
Trần gian hết khổ ải
Trút bỏ đời phù du

Mừng mùa xuân an lạc
Hạnh phúc trong cõi đời
Phù danh và hư ảo
Như thoáng mây cuối trời...

Hải Đà