Mừng Mùa Khánh Đản

Thắp lên đèn Trí Huệ
Lung linh ánh đạo vàng
Ngân vang lời kinh kệ
Thênh thang gió Chiên Đàn

Cửa Từ Bi rộng mở
Giữa cảnh giới an hòa
Ngàn sen đua thắm nở
Ngát thơm trời Giác Hoa

Đức Thích Ca thành đạo
Chói lọi ánh hào quang
Xóa tan đời phiền não
Thoát khỏi nghiệp oan khiên

Hân hoan mừng Khánh Đản
Chim non hót trên cành
Sân chùa đầy hoa nắng
Bát ngát trời tịnh thanh

Hoa Nghiêm mùa lễ hội
Tam Bảo ngát trầm nhang
Vườn Từ xanh lộc biếc
Rạng rỡ hồn Kim Cang

Thiện nam cùng tín nữ
Liên tòa kính dâng hương
Lòng thành tâm Phật Tử
Ý thường trụ mười phương

Giữa vườn hoa Từ Ái
Mưa Pháp Bảo thấm nhuần
Thắm tươi vườn nhân loại
Rộng mở đường tu tâm

Đại Bi Người Cứu Khổ
Giải thoát cõi luân hồi
Âm vang lời tế độ
Bao dung một kiếp đời

Mở tâm thiền vô sắc
Thanh thản lòng an nhiên
Mênh mang trời vô thủy
Chợt thức hồn Hoa Nghiêm

Sáng soi đèn Chánh Niệm
Hồi chuông nở Kinh Hoa
Đấng Thế Tôn huyền nhiệm
Nam Mô A Di Đà !

Hải Đà