Hỏi Thăm

Hỏi thăm giọt nước hoàn luân
Đọng trên Sen ngát, trắng ngần hoa Kinh
Nước từ khởi ngọn vô sinh
Nhập dòng vô thủy biến thành mây xanh

Hỏi mây còn giữ nguyên hình
Thiên di biến hóa, phù sinh chuyển hồi
Mây rồi đọng hạt mưa rơi
Hỏi cơn mưa đổ mát đời u minh?

Hỏi sương còn đọng búp xanh?
Hay là hạt huyễn trên cành mong manh
Nắng từ quang, gió tịnh thanh
Sương tan còn lại bóng hình phù hư

Hỏi thăm cánh bướm vô ưu
Thân là vô sắc, bản từ vô năng
Quẩn quanh thiên thể thường hằng
Giấc mơ là ánh đạo vàng chiêu dương

Hỏi người cúi mặt bên đường
Phía sau chiếc bóng vô thường trôi ngang
Nhân sinh khổ lụy lầm than
Cánh hoa sớm nở chiều tàn quạnh hiu

Hỏi thăm ngọn gió muôn chiều
Làm sao thổi được tiêu điều muội mê
Cõi đời bến đục lê thê
Lênh đênh đâu giữa tứ bề thương tang

Hỏi thăm ngọn lửa tham sân
Thù dâng máu đổ xương tàn lệ rơi
Chiến tranh: mặc cảm suy đồi
Đạn bom phá nỗi luân hồi thế gian?

Hỏi thăm sóng vỗ triền miên
Có là tâm động muôn miền chuyển di
Biển trầm luân ngập sân si
Về đâu có biết nghĩa nghì: Pháp Hoa?

Bên dòng thủy mặc soi ta
Soi tâm ngã mạn, soi nhà vô minh
Lòng theo suối đổ nghe kinh
Trong đêm tỉnh tọa lòng thành nam mô

Hỏi thăm hạt bụi hư vô
Chập chùng huyễn ảo trắng mờ sắc không
Ngút ngàn dục hỏa trong lòng
Làm sao đốt được cái vòng oan khiên?

Biết về đâu chốn an nhiên
Cõi tâm tự tại, cảnh hiền Chân Như
Tìm đâu bóng mát đại từ
Nơi đâu định quán tâm tư sáng ngời?

Hỏi thăm nắm đất trên đồi
Phút giây nhập diệt, ai người ném lên?
Rừng khuya lịm tiếng kênh kênh
Hải triều âm khúc bập bềnh sóng đưa

Hỏi thăm cái đến, đến chưa?
Cái đi bỏ lại, có vừa cái qua
Sát na một thoáng ta bà
Nắng mai đỉnh núi, trăng tà đầu non....

Hải Đà