Đề Nghĩa Công Thiền Phòng


Nghĩa công tập thiền tịch
Kết vũ y không lâm
Hộ ngoại nhất phong tú
Giai tiền chúng hác thâm
Tịch dương liên vũ túc
Không thúy lạc đình âm
Khán thủ liên hoa tĩnh
Phương tri bất nhiểm tâm
Mạnh Hạo Nhiên


Dịch nghĩa:

Đề Thiền Phòng Của Nghĩa Công

Nghĩa công chăm chú phép tu thiền
Làm nhà ở tận phía rừng sâu
Cửa ngoài là ngọn núi đẹp thanh nhã
Trước thềm nhiều hang sâu thẳm
Bóng chiều liền với cơn mưa
Trời biếc phủ bóng mát xuống sân
Xem hoa sen biết sự tinh khiết
Mới hay lòng thật trong trắng


Đề Thiền Phòng Của Nghĩa Công

1-
Nghĩa công chăm thiền học
Làm nhà phía rừng sau
Trước cửa núi non đẹp
Ngoài hiên suối hang sâu
Cơn mưa liền bóng nắng
Sân thiền ánh xanh màu
Ngắm sen đầy trong sạch
Mới hay lòng trắng phau

2- 
Nghĩa công nghiên cứu thiền tông
Rừng sâu vắng vẻ căn phòng dựng riêng
Núi non đẹp đẽ ngoài hiên
Trước thềm hang thẳm nối liền xa xa
Sau mưa sa, nắng hiền hòa
Chiều xanh phủ bóng sân nhà lặng thinh
Nhìn màu sen sạch trắng tinh
Mới hay thấu rõ tâm mình vô ưu

Hải Đà phỏng dịch