Ảo

Bút tình diệu ngữ tỏa hương nhu
Thơm ngát hồ Tâm gợn sóng Từ
Áo lụa thiên thanh vờn cẩm tự
Hồn thi bạch bích lộng tàng thư
Trời cao núi hiện hình vô sắc
Lũng thấp mây trầm cảnh hữu hư
Ảo tượng truy tầm thiên lý giải
Thiền sinh trăn trở mộng tương phù !

Ngộ

Khu rừng Thiện Mỹ thắm hương nhu
Rực rỡ vườn Tâm ngát suối Từ
Sinh Hóa chập chờn vương thế tục
Sắc Không bàng bạc ẩn tàng thư
Xuôi dòng Quán Tưởng trời vô lượng
Cập bến Từ Hàng đất thái hư
Ngộ giác minh tường tâm lý giải
Thiền sư thanh thản cõi trầm phù !

 Hải Đà