Rồi Cũng Như

Thơ: Hải Đà
Nhạc: Nguyễn Tuấn

Rồi cũng như hạt cát
Chơ vơ bến sông Hằng
Người trèo lên đỉnh gió
Vĩnh biệt: đời vô tâm

Rồi cũng như hạt bụi
Theo khí cuồn cuộn bay
Người quay về biển thác
Mỉm cười: đời vô ưu

Lắng nghe từ đỉnh núi
Tiếng than trời hư vô
Hữu thân, người hữu khổ
Luyến tiếc: đời vô vi

Cuối chân mây mờ ảo
Sa mù phiến sân si
Bên dòng sông Bát Nhã
Người cúi đầu tịnh tâm

Rồi cũng như chiếc bóng
Trong giấc mơ tiền sinh
Người đi tìm bến Giác
Quên cõi đời vô minh

Bên am mây quạnh quẽ
Biết phương nao là nhà
Người nghe hồn mật ngữ
Nghêu ngao khúc đạo ca

Xin quên đi buồn phiền
Xuôi dòng theo Chánh Pháp
Khi tâm ta đại ngộ
Ta biết về cội người !