Mừng Xuân An Lạc


Thơ: Hải Đà
Nhạc: Nguyễn Tuấn

Đầu xuân đi lễ hội
Trầm hương thơm ngát trời
Tiếng chuông chùa ngân vang
Mai vàng tươi đan lối
Tâm thư thái an bình
Lòng dâng tràn vị tha
Mênh mang hồn Thiện Mỹ
Ý nguyện cầu thiết tha
Mừng mùa xuân Di Lặc
Chim hót cành Đa La
Mưa thấm vườn Trí Huệ
Thơm ngát hồn Giác Hoa
Mừng một thiên kỷ mới
Vững tin nơi Đạo Vàng
Nơi Đức Đại Từ Bi
Cứu khổ, độ muôn sinh
Mùa xuân nơi xứ người
Thành tâm cầu chư Phật
Giúp nhân loại bình an
Trút bỏ đời khổ đau
Mừng mùa Xuân An Lạc
Hạnh phúc trong cuộc đời
Lợi danh là hư ảo
Chỉ như thoáng mây trôi.