Mừng Mùa Khánh Đản


Thơ: Hải Đà
Nhạc: Nguyễn Tuấn

Khơi lên đèn Trí Huệ
Lung linh ánh đạo vàng
Ngân vang vạn lời kinh
Thênh thang gió Chiền Đàn

Cửa Từ Bi rộng mở
Giữa cảnh trời bình an
Hoa sen muôn đóa nở
Thơm ngát trời Giác Hoa

Đức Thích Ca thành đạo
Giáo Pháp ban cho đời
Tu tâm diệt phiền não
Rạng rỡ hồn Kim Cang
Hoa Nghiêm mùa lễ hội

Chim líu lo trên cành
Sân chùa đầy hoa nắng
Bát ngát trời tịnh thanh
Tri ân Người tế độ

Đêm mưa Pháp tỏa đầy
Khai tâm thiền vô sắc
Chuông ngân nở Kinh Hoa
Đức Thế Tôn huyền nhiệm

Tinh Tấn Ba La Mật
Tu Tâm để giải thóat
Nam Mô A Di Đà !