Diệu Tưởng

nhạc: L Văn Thnh
thơ Hải Đ-Vương Ngọc Longca sĩ Hương Giang


D sng, sng v tận
Hỏi ni, ni v m
Thỉnh kinh, kinh v tự
Nhớ người, người v tm

Thương ta, ta v vọng
Diệu tưởng tnh mong manh
Đm trng lai đốn ngộ
Sương khi tn hư thanh

Biệt tch giữa rừng khuya
Lung linh bng dạ cầm
Ta  bung hồn nguyệt hạ
Đy tim người trăm năm

Hỏi ta cn v vọng
Hỏi người cn v tm
Hỏi tm cn diệu tưởng
Hỏi đời cn tri m ?


nhạc bản

Diệu Tưởng (thơ Hải Đ)