Mai Khi Ta Trở Về
nhạc v midi: L Mạnh Try
thơ: Vương Ngọc Long
 


 tranh Đinh Cường


bar